De raad van de OGH is op 15 juni online bijeengeweest. Het online vergaderen gaat steeds beter, maar soms laat de techniek ons wel in de steek. Bij de voorzitter viel op het eind van de vergadering het netwerk uit waardoor de verbinding werd verbroken.

In de vergadering was Gerard Doornekamp aanwezig. Gerard verzorgd al jaren voor ons de OGH website en verzorgt-en verstuurt de OGH nieuwsbrieven. Een stille kracht op de achtergrond die we vaak niet zien, maar een zeer nuttige bijdrage levert. Al een poosje is Gerard bezig om een geheel nieuwe website voor de OGH te bouwen. In de raadsvergadering heeft Gerard aangegeven waarom het nodig is, de huidige architectuur van de website is sterk verouderd, hierdoor wordt het versturen van o.a. de nieuwsbrieven steeds moeizamer. Gerard heeft ons door de nieuwe website geleid. Als raad zijn we blij en verheugd dat de nieuwe website in de basis staat. De afgelopen weken hebben meerdere OGH leden een email van Gerard gehad met de vraag om de teksten van “hun” deel van de website aan te passen aan de huidige situatie. Zodra deze teksten zijn aangepast zal de nieuwe website de oude gaan vervangen. De URL van de oude en de nieuwe website blijven gelijk.  

De eerste fysieke vieringen zijn geëvalueerd, die we met de nodige maatregelen hebben gehouden. De raadsleden hebben alleen maar positieve reacties gehad dat we weer fysiek bijeen kunnen komen. Naar de mening van de raad passen de genomen maatregelen goed bij de OGH gewoontes. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zijn er meer versoepelingen en mogen we steeds meer, de verwachting is wel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven.

Met dank aan Gerrit Dogger is er een volledige rooster ingevuld voor de 2e helft van dit jaar, mooi dat we iedere week een viering kunnen en mogen organiseren.

In juli is er geen raadsvergadering, in de raadsvergadering van augustus gaan we bespreken of en hoe we de startzondag vorm gaan geven.

Voor de degene die op vakantie gaan een fijne vakantie gewenst.

De afgelopen maanden heeft de raad online vergaderd. Centrale punt was steeds hoe gaan/kunnen we onze vieringen organiseren. Vanaf 21 maart tot en met 23 mei zijn er online vieringen gehouden die direct werden uitgezonden via Youtube.com. Vanuit de raad gezien zijn dit goede vieringen geweest die goed werden bekeken, gemiddeld zijn er 25 directe connecties geweest per viering. Tijdens de uitzending werd de opname opgeslagen in het OGH kanaal waardoor de online vieringen worden bewaard en die ook na de viering kunnen worden bekeken. We kunnen zien dat wekelijks mensen de viering na afloop bekijken.  De techniek die we hiervoor hebben gebruikt is redelijk eenvoudig, al moet je wel handigheid hebben/krijgen in het maken van de opname. Bij een opname moet alles goed gaan, beeld, geluid, geen hinderlijke zaken in beeld zoals bij de eerste viering.

In onze laatste raadsvergadering van 17 mei hebben we gesproken over het organiseren van fysieke vieringen. In onze afweging om wel of geen vieringen te gaan organiseren zijn de maatregelen van de overheid leidend geweest daarnaast hebben we gekeken naar onze doelgroep. Onze doelgroep is op leeftijd en hier hebben we rekening mee gehouden. Nu alle 55 jaar en ouder minimaal een eerste vaccinatie is aangeboden, hebben we als raad besloten vanaf 6 juni wekelijks een fysieke viering te organiseren. We houden ons aan de bestaande maatregelen en we hebben een protocol opgesteld. Alle vrijwilligers, voorgangers die bijdragen aan de viering zijn op de hoogte van het protocol. De basisregels zijn, houdt 1,5 meter afstand, mondkapje dragen bij binnenkomst en uitgaan van de zaal, er is geen gemeentezang. Tijdens de viering is er wel een maaltijd, brood en wijn gaan rond. We hopen hiermee weer het samenzijn en meeleven in onze geloofsgemeenschap een positieve impuls te geven.

De functie van secretaris is nog niet weer ingevuld door het vertrek van Diny. Voorlopig neemt Bé deze functie op zich, er is een kandidaat, we hopen dat na de zomervakantie deze functie weer is ingevuld.

Door Gerard Doornekamp wordt er gewerkt aan het opnieuw opzetten van onze website, de eerste resultaten zijn zeer positief. Verwachting is dat de nieuwe website na de zomervakantie beschikbaar is.

Op dit moment wordt het rooster 2e helft 2021, onder leiding van Gerrit Dogger, gemaakt. We hopen dat we de 2e helft van 2021 goede en fijne vieringen mogen hebben.

Hartelijke groet,

Bé Meerman

Dit is de tweede raadsvergadering in Coronatijd, daarom komen we online bijeen.

Vieringen OGH: Gezien de huidige maatregelen kunnen we voorzichtig plannen maken voor het starten met de vieringen. We zijn afhankelijk van de maatregelen van de overheid en de maatregelen van Mediant voor gebruik van de theaterzaal.  Voor wat betreft de maatregelen van de overheid lijkt het erop dat vanaf 1 juni weer bijeenkomsten gehouden mogen worden met maximaal 30 personen. Er is overleg met Mediant over het gebruik van de theaterzaal en welke voorwaarden Mediant hierin gaat stellen. Als raad hopen we dat we op 7 juni weer mogen en kunnen starten met de (aangepaste) vieringen OGH.

Paaskaars: De paaskaars is nog niet ingewijd. De gedachte is om het inwijden van de paaskaars te doen op de eerste viering die wordt gehouden. De werkgroep liturgie wordt gevraagd om hierin mee te denken samen met de voorganger. De raad ziet graag dat er aandacht is voor de paasgedachte tijdens het inwijden van de paaskaars.

Protocol: het concept protocol "vieringen OGH in Corona tijd" wordt besproken en de aanpassingen worden doorgevoerd. Nadat duidelijk is wanneer we weer vieringen mogen houden en welke voorwaarden er zijn wordt het protocol eventueel hierop aangepast.

Anneke Kemper: op 1 juli is Anneke 25 jaar in dienst bij Mediant en voorganger / raadslid van de OGH. In overleg met Mediant wordt gekeken op welke wijze (gezien de Corona crisis) hier aandacht aan kan worden gegeven.