De afgelopen maanden heeft de raad online vergaderd. Centrale punt was steeds hoe gaan/kunnen we onze vieringen organiseren. Vanaf 21 maart tot en met 23 mei zijn er online vieringen gehouden die direct werden uitgezonden via Youtube.com. Vanuit de raad gezien zijn dit goede vieringen geweest die goed werden bekeken, gemiddeld zijn er 25 directe connecties geweest per viering. Tijdens de uitzending werd de opname opgeslagen in het OGH kanaal waardoor de online vieringen worden bewaard en die ook na de viering kunnen worden bekeken. We kunnen zien dat wekelijks mensen de viering na afloop bekijken.  De techniek die we hiervoor hebben gebruikt is redelijk eenvoudig, al moet je wel handigheid hebben/krijgen in het maken van de opname. Bij een opname moet alles goed gaan, beeld, geluid, geen hinderlijke zaken in beeld zoals bij de eerste viering.

In onze laatste raadsvergadering van 17 mei hebben we gesproken over het organiseren van fysieke vieringen. In onze afweging om wel of geen vieringen te gaan organiseren zijn de maatregelen van de overheid leidend geweest daarnaast hebben we gekeken naar onze doelgroep. Onze doelgroep is op leeftijd en hier hebben we rekening mee gehouden. Nu alle 55 jaar en ouder minimaal een eerste vaccinatie is aangeboden, hebben we als raad besloten vanaf 6 juni wekelijks een fysieke viering te organiseren. We houden ons aan de bestaande maatregelen en we hebben een protocol opgesteld. Alle vrijwilligers, voorgangers die bijdragen aan de viering zijn op de hoogte van het protocol. De basisregels zijn, houdt 1,5 meter afstand, mondkapje dragen bij binnenkomst en uitgaan van de zaal, er is geen gemeentezang. Tijdens de viering is er wel een maaltijd, brood en wijn gaan rond. We hopen hiermee weer het samenzijn en meeleven in onze geloofsgemeenschap een positieve impuls te geven.

De functie van secretaris is nog niet weer ingevuld door het vertrek van Diny. Voorlopig neemt Bé deze functie op zich, er is een kandidaat, we hopen dat na de zomervakantie deze functie weer is ingevuld.

Door Gerard Doornekamp wordt er gewerkt aan het opnieuw opzetten van onze website, de eerste resultaten zijn zeer positief. Verwachting is dat de nieuwe website na de zomervakantie beschikbaar is.

Op dit moment wordt het rooster 2e helft 2021, onder leiding van Gerrit Dogger, gemaakt. We hopen dat we de 2e helft van 2021 goede en fijne vieringen mogen hebben.

Hartelijke groet,

Bé Meerman