Ook in 2023 collecteren we tijdens onze vieringen voor plaatselijke, landelijke en internationale doelen.
Het gaat om de volgende negen ideële instellingen: Caritas Enschede, Voedselbank, Fonds bijzondere Noden, Oecumenisch City Pastoraat, Woongemeenschap De Wonne, Stichting Leergeld, het Huis van Verhalen, Vluchtelingenwerk, en de stichting Titané Molukken.

Mocht u andere ideële instellingen kennen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken dan horen we dat graag van u. Dan gaan we in de raad bespreken hoe we hiermee om gaan.

In de maand januari collecteren we voor Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld, het Huis van Verhalen en het Fonds Bijzondere Noden. Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van de instelling is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

  • Zondag 1 januari is er geen viering.
  • Zondag 8 januari willen we Vluchtelingenwerk Nederland financieel ondersteunen. Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
  • Zondag 15 januari collecteren we voor de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
  • Zondag 22 januari is de bijzondere collecte bestemd voor het Huis van Verhalen. Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het verhaal van de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
  • Zondag 29 januari vragen we aandacht voor het Fonds Bijzondere Noden. Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.