Lectorengroep

BijbelDe lector ondersteunt, in overleg met de voorganger, de viering. Tot de taak van de lector behoort in ieder geval één of meer lezingen en, als er een eucharistieviering is, het klaarmaken van de tafel. Bij het klaarmaken van de tafel vraagt de lector meestal de hulp van één van de kinderen. Verder kan de lector ingezet worden bij de volgende onderdelen van de viering: de bemoediging, het drempelgebed, het kyrie of het smeekgebed en/of de voorbeden.
De lectorengroep bestaat momenteel uit zes personen. Voelt u iets voor het lectoraat, meldt u dan aan.

De contactgegevens van deze werkgroep vindt u op de pagina 'Coördinatoren werkgroepen'.