Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 
 OGH Nieuwsbrief #134 - 4 juni 2021
 
 
 

Test Nieuwsbrief

Bij de overstap naar andere software voor de website van de OGH kan niet langer gebruik gemaakt worden van de oude software om de Nieuwsbrief te maken. Met de nieuwe software is dit wel weer mogelijk. Op basis van één van de beschikbare sjablonen voor nieuwsbrieven is een sjabloon gemaakt voor de OGH Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief die u nu ontvangt, is gemaakt met dit sjabloon. Graag uw suggesties en opmerkingen bij deze testversie.

 

Uit de Raad, mei 2021

De afgelopen maanden heeft de raad online vergaderd. Centrale punt was steeds hoe gaan/kunnen we onze vieringen organiseren. Vanaf 21 maart tot en met 23 mei zijn er online vieringen gehouden die direct werden uitgezonden via Youtube.com. Vanuit de raad gezien zijn dit goede vieringen geweest die goed werden bekeken, gemiddeld zijn er 25 directe connecties geweest per viering. Tijdens de uitzending werd de opname opgeslagen in het OGH kanaal waardoor de online vieringen worden bewaard en die ook na de viering kunnen worden bekeken. We kunnen zien dat wekelijks mensen de viering na afloop bekijken.  De techniek die we hiervoor hebben gebruikt is redelijk eenvoudig, al moet je wel handigheid hebben/krijgen in het maken van de opname. Bij een opname moet alles goed gaan, beeld, geluid, geen hinderlijke zaken in beeld zoals bij de eerste viering.

In onze laatste raadsvergadering van 17 mei hebben we gesproken over het organiseren van fysieke vieringen. In onze afweging om wel of geen vieringen te gaan organiseren zijn de maatregelen van de overheid leidend geweest daarnaast hebben we gekeken naar onze doelgroep. Onze doelgroep is op leeftijd en hier hebben we rekening mee gehouden. Nu alle 55 jaar en ouder minimaal een eerste vaccinatie is aangeboden, hebben we als raad besloten vanaf 6 juni wekelijks een fysieke viering te organiseren. We houden ons aan de bestaande maatregelen en we hebben een protocol opgesteld. Alle vrijwilligers, voorgangers die bijdragen aan de viering zijn op de hoogte van het protocol. De basisregels zijn, houdt 1,5 meter afstand, mondkapje dragen bij binnenkomst en uitgaan van de zaal, er is geen gemeentezang. Tijdens de viering is er wel een maaltijd, brood en wijn gaan rond. We hopen hiermee weer het samenzijn en meeleven in onze geloofsgemeenschap een positieve impuls te geven.

De functie van secretaris is nog niet weer ingevuld door het vertrek van Diny. Voorlopig neemt Bé deze functie op zich, er is een kandidaat, we hopen dat na de zomervakantie deze functie weer is ingevuld.

Door Gerard Doornekamp wordt er gewerkt aan het opnieuw opzetten van onze website, de eerste resultaten zijn zeer positief. Verwachting is dat de nieuwe website na de zomervakantie beschikbaar is.

Op dit moment wordt het rooster 2e helft 2021, onder leiding van Gerrit Dogger, gemaakt. We hopen dat we de 2e helft van 2021 goede en fijne vieringen mogen hebben.

Hartelijke groet,

Bé Meerman

 

Rooster vieringen juni 2021

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Met koor Gaudete 
06 juni Organist/pianist:      
10.00 uur  Doel 1e collecte: De Wonne  
       
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen  
13 juni  Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
20 juni Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
27 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Zondag 6 juni 2021

In de viering van zondag 6 juni lezen we uit Marcus 3, 20-35.
In deze lezing heeft Jezus het aan de stok met een theologencommissie, Schriftgeleerden die speciaal vanuit Jeruzalem waren gekomen om hem aan de tand te voelen.

In Kafarnaüm had Jezus in korte tijd een flinke reputatie opgebouwd. Voor velen was Hij een idool geworden: ze probeerden een glimp van Hem op te vangen, Hem even aan te raken, en hoopten ooit eens van dichtbij een wonder mee te maken.
Maar door de woorden die Jezus vandaag spreekt, beginnen zelfs zijn naasten te twijfelen aan zijn mentale vermogens: is hij wel bij zijn volle verstand? Ze vrezen voor zijn veiligheid en willen hem mee naar huis nemen.
“Uw moeder en uw broers daarbuiten vragen naar U” klinkt het binnen. Even is het stil. En dan: “Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen”. En Jezus kijkt de mensen die in een kring om Hem heen zitten, één voor één aan…
Hij kijkt ook ons aan, elk van ons. Wie is Hij voor ons? Waar staan wij? Binnen of buiten?

Of zijn we zoals die Schriftgeleerden uit Jeruzalem, en willen we met Hem een theologisch dispuut aangaan om te achterhalen wie de waarheid in pacht heeft?
Of staan we misschien buiten, midden in de menigte die vooral Jezus-de-wonderdoener aan het werk wil zien, de oplosser van al onze kwalen en problemen?
Aan ieder van ons om ten opzichte van Hem, onze plaats te bepalen.

Voorganger in de viering is pastor Frank Beuger.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli 2021. Artikelen uiterlijk donderdag 1 juli 2021 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.