De werkgroep Pastoraat/Diaconaat draagt samen met anderen, waaronder natuurlijk de voorgangers, zorg voor het pastoraat in de gemeente en schept daarvoor ook de voorwaarden. Onder pastoraat en diaconaat wordt verstaan: het omzien naar elkaar en elkaar van dienst zijn in het licht van het evangelie.

De werkgroep organiseert en/of coördineert:

  • Kerstattenties
  • Begeleiden bewoners Mediant
  • Bezoekwerk

De contactgegevens van deze werkgroep vindt u op de pagina 'Coördinatoren werkgroepen'.