Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #146 - 1 juli 2022
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

Monterosso mon amour – het verhaal gaat

Vieringen zondag 24 juli 2022 en zondag 21 augustus 2022

Overlijden Siem de Vries

Collectedoelen juli/augustus 2022

Rooster vieringen juli/augustus 2022

Volgende Nieuwsbrief

 

Monterosso mon amour – het verhaal gaat

Wie een paar maanden geleden bij de boekhandel een boek heeft gekocht, kreeg er een gratis boekje bij: het Boekenweekgeschenk van Ilja Leonard Pfeijffer met de titel “Monterosso mon amour”.
Wat een prachtig boekje! Ik ben er helemaal enthousiast over. Hoe knap geschreven als kleine novelle met grootse inhoud. 
Dit boekje is een meerdimensionale raamvertelling. En wat mij naast allerlei andere betekenisvolle zaken trof is wat Pfeiffer zelf doet en zegt over een verhaal. 
Als praktisch theoloog en pastor ben ik bezig met het interpreteren van verhalen, oude en nieuwe verhalen en wat deze verhalen zouden kunnen betekenen. Ik heb er ook wel het een en ander over gelezen, maar nergens heb ik de betekenis van het vertellen van verhalen zo scherp verwoord gezien als in dit boekje op pagina 9, in slechts ruim twintig regels. Ik citeer:

   “Het maakt haar (Carmen, AKR) niet uit of het verhaal goed of slecht afloopt, als het maar klopt. Een open einde, waarbij de hele heisa van daden en bedenkingen, gebeurtenissen en consequenties, eigenschappen en ontwikkelingen nergens op uitloopt, irriteert haar, want dat kent ze al uit de praktijk. Verhalen zijn voor haar een manier om grip te krijgen op het zogenaamde echte leven met al zijn ongeloofwaardige plotwendingen en in plaats van een waarheidsgetrouwe kopie van de zinloze werkelijkheid (‘kopie conform origineel’, zo heette dat op de ambassade) wil ze de kunstige constructie van een alternatief dat laat zien hoe het leven met stijl geleefd zou kunnen worden als een betekenisvolle spanningsboog met een duidelijke richting, desnoods naar de afgrond. De realiteit is vormeloos en gespeend van iedere vorm van betekenis, dus om te begrijpen wat het betekent om mens te zijn in deze wereld is het noodzakelijk zich te verplaatsen in vertellingen die zin suggereren en vorm aanbrengen in de chaos. De natuur creëert lichamen en het zijn verhalen die daar mensen van maken. ”

Het einde van het boekje op pagina 92 gaat nog een stap verder in slechts twee regels. Ik citeer:

   “ ‘Dat het niet voor niets is geweest,’ zegt de schrijver. ‘Dat het zal bestaan omdat het verteld zal worden.’ ”

Hoe mooi. Het bestaat, omdat het verteld zal worden. 
Ik moet denken aan de boeken van Nico ter Linden, Het verhaal gaat…
Het verhaal van mensen en van God. Laten we deze verhalen steeds opnieuw vertellen, want dan bestaat het. 

Anneke Kemper

 

Vieringen

Zondag 24 juli

zondag 24 juliIn het evangelie van vandaag horen we dat Jezus aan het bidden is. Toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen: 'Heer, leer ons om te bidden.

Heer, leer ons bidden! Leer ons zo bidden als U! Maak ons uw levensgeheim bekend. Laat ons delen in uw kracht en uw energie. Want dat merkte de leerling aan Jezus. Dat bidden Hem kracht gaf. Dat Jezus energie putte uit het gebed. Dat Jezus er helemaal door werd opgeladen. Ik ben ervan overtuigd dat dit zat in de relatie die Jezus had met God. Jezus’ omgang met God werd gekenmerkt door een grote mate van intimiteit. Dat blijkt vooral uit de wijze waarop Hij God aanspreekt. Met Abba, Pappa. Heel vertrouwd, heel intiem, heel close.

Bidden is bij God geborgenheid vinden en bij Hem tot rust komen. Bij Hem op adem komen. Bidden is bij Vader op schoot kruipen en alles even loslaten. Jezelf verliezen in het samenzijn met je Heer. Bidden is vertrouwelijkheid met God. Bidden. God wacht erop dat we eens even stoppen met rennen en draven. Om stil te staan bij Hém. Dat er momenten zijn waarop alles even wegvalt. Dat er niets anders is dan alleen Hij en jij samen.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Zondag 21 augustus

Het evangelie van vandaag begint, zoals zo vaak, met een vraag die aan Jezus wordt gesteld. En als je die hoort, ben je geneigd om je af te vragen of dat nou iets is wat ons vandaag bezig houdt: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?

21 augustusIs dat niet een vraag uit een voorbije tijd? Gaat het hier niet om kwesties waar vandaag de dag alleen nog maar de strenge varianten binnen het christendom zich druk om maken? Deze angstige vraag naar wie behouden wordt, is bij ons toch allang verdwenen? Zo kunnen wij het ons niet meer voorstellen, dat er een God zou zijn die mensen verloren laat gaan, die mensen zou buitensluiten. God runt geen uitzetcentrum. Dus: waar maak je je eigenlijk druk om?

Dat mensen buitengesloten raken, ligt niet aan de kwade wil van God of aan diens willekeur, maar aan het feit dat mensen zichzelf tekortdoen, door de verkeerde keuzes die ze maken, door zich druk te maken over dingen die er niet echt toe doen. Het ligt niet aan Gods benepenheid of bekrompenheid. De gastvrijheid van het koninkrijk is royaal, grenzeloos. God voert geen ontmoedigingsbeleid. Hij is erg voor de aanzuigende werking. In zijn koninkrijk, het leven zoals het bedoeld is, is plaats voor alle mensen. Maar het zijn mensen zelf, die zich de ellende op de hals halen, die de boot missen, die zichzelf tekortdoen.

Het gaat Jezus er niet om mensen buiten te sluiten of van zich te vervreemden. Zijn woorden zijn ook niet bedoeld om mensen schrik aan te jagen of bang te maken. Geloof en angst gaan niet samen. Maar alles wat Hem beweegt is om ons van de ernst van het leven te doordringen en van het gewicht van je eigen levenskeuzes

Dus, waar maak jij je druk om?

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Overlijden Siem de Vries

Op zaterdag 18 juni is na een kort ziekbed Siem de Vries overleden.
Siem zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, bezorgdheid en liefde.
Na een ziekenhuisopname voor een operatie, kwamen er een aantal ernstige complicaties.
Het leek erop dat Siem dit alles goed had doorstaan.
Een week voor zijn overlijden dacht hij nog niet aan sterven, niet wetende dat het einde van zijn leven zo spoedig zou komen.

De besloten afscheidsdienst in het crematorium werd geheel door Janny en de kinderen werd verzorgd. 
Dit gaf een goede weergave van het leven van Siem, die een spil in het gezin is geweest.
Eenieder van hen heeft een mooie bijdrage geleverd bij het afscheid van Siem.
Wij willen Janny, Daniël, Leroy en Michel, Remco en Edwin dan ook veel sterkte wensen voor de komende tijd.

Herma ter Stege-Imhof

 

Collectedoelen

Juli 2022

In de maand juli collecteren we voor plaatselijke, landelijke en internationaal opererende goede doelen. Het gaat om de volgende: Caritas Enschede, Stichting Leergeld Enschede, Vluchtelingenwerk Nederland, het Huis van Verhalen en het plaatselijke Fonds Bijzondere Noden. Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van de instelling is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

  • Caritas Enschede is verbonden aan  de parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden. Dit doen zij vaak in samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Zo zijn ze ook partner binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE).
  • Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
  • Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
  • Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het verhaal van de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
  • Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

 

Augustus 2022

In de vakantiemaand augustus collecteren we voor plaatselijke goede doelen. Veelal bestemd voor mensen die niet op vakantie kunnen omdat dat financieel niet uit kan. Het gaat om de volgende goede doelen: Voedselbank, Stichting Leergeld, Oecumenisch City Pastoraat, en Woongemeenschap de Wonne.

  • De Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Op verzoek van professionele hulpverleners helpen zij in de regio Enschede Haaksbergen ongeveer 550 huishoudens met het tijdelijk verstrekken van gratis voedselpakketten.
  • Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
  • Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is de "huiskamer van de stad", een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezighoudt. Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor dan is dat altijd te regelen.
  • Woongemeenschap de Wonne in Enschede leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse spiritualiteit. Vanuit deze inspiratie vangen zij mensen op, die ze voor een tijdje een thuis-gevoel willen geven.

 

Rooster vieringen juli/augustus 2022

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
03 juli Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte: Caritas Enschede  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper  
10 juli  Organist/pianist:   Jesse Meerman  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Stichting Leergeld  
       
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen  
17 juli  Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
24 juli Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur> Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  
       
Zondag Voorganger: Gemeenteledendienst  
31 juli Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds Bijzondere Noden  
       

 

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
07 augustus  Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Voedselbank  
       
Zondag  Voorganger:  Pastor F. Peters  
14 augustus Organist/pianist: Gerard van Kempen  
10.00 uur Doel 1e collecte: Stichting Leergeld  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
21 augustus Organist/pianist: Jesse Meerman   
10.00 uur Doel 1e collecte: Oecumenisch Citypastoraat  
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Peters  
28 augustus Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: Woongemeenschap de Wonne  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin september 2022. Artikelen uiterlijk donderdag 1 september 2022 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.