Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #147 - 6 september 2022
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

‘Aan tafel…’

Startzondag 11 september

Collectedoelen september 2022

Rooster vieringen september 2022

Volgende Nieuwsbrief

 

‘Aan tafel…’

De zomerperiode loopt op z’n eind en er start een nieuw kerkelijk seizoen. De protestantse kerk heeft voor het komende jaar gekozen voor het thema ‘Aan tafel’.
Ik hoor het mijn moeder nog naar boven roepen tegen etenstijd ‘aaaaan taafel’. En omdat onze kinderen vaak naar harde muziek luisterden, hadden we in het trapgat een belklok hangen, omdat er soms niet tegen te roepen was. 

Aan tafel. Als oecumenische gemeenschap gaan wij elke zondag aan tafel om Jezus Christus te gedenken in de tekenen van brood en wijn. We noemen het de communie of het avondmaal. Zo hebben wij ‘gemeenschap’ met hem (wat een naam). Maar zeker zo belangrijk is het vieren van gemeenschap, met elkaar aan die zelfde tafel. Samen eten brengt verbondenheid en wat is nou een betere plek dan aan een tafel. 

Aan tafel

Aan tafel eet je niet alleen, er wordt vaak ook een hoop besproken. ‘Hoe was jou dag, wat heb je vandaag gedaan? Ik heb een leuke ontmoeting gehad, iets grappigs mee gemaakt, iemand vertelde mij vandaag haar levensverhaal. Ik heb boodschappen gedaan voor het avondeten. Als er iets intiems is, dan is het wel samen aan tafel eten. 

Geen enkele dag is hetzelfde. Soms heb je zo’n trek, dat je niet kunt wachten tot het eten klaar is. Soms krijg je geen hap door je keel omdat het eten niet te vreten is of omdat je verdriet of pijn hebt of omdat je geen honger hebt. Soms kom je bijna niet aan het eten toe omdat je zoveel wilt vertellen, soms omdat de spanning aan tafel zo te snijden is. Je kijkt elkaar in de ogen of vermijdt juist de blikken van een ander.

Hoe dan ook, aan tafel kom je samen. Eten verbindt, eten kan troost bieden, eten kan je goed doen voelen. Eten is voor sommige mensen een obsessie, voor anderen een probleem. Sommigen hebben allergieën en kunnen niet alles eten, weer anderen hebben een maagverkleining gekregen en kunnen niet veel eten. 

Hoe groter de tafel, hoe minder makkelijk het eten te vinden is. Dan moet je soms iemand anders vragen om de appelmoes door te geven. Soms is het ook niet eerlijk verdeelt en staat er op de ene helft van de tafel veel meer dan op de andere helft. 

Het lijkt wel op het Europa van dit moment. De ene helft heeft meer dan de andere helft. De een knijpt de ander af en voorkomt zo dat die ook iets meekrijgt. Wie bepaalt er eigenlijk wie wel of niet wat krijgt? 
De tafel waar wij zondags als gemeenschap aanschuiven staat open voor iedereen. Daar wordt niet gelet op waar je vandaan komt of wat je maatschappelijk gepresteerd hebt. Daar wordt ook niet gevraagd of je fout of goed bent geweest, of je arm of rijk bent, of je ziek of gezond bent. 
Nee, aan die tafel is ruimte voor iedereen, daar is genoeg voor iedereen, daar zijn we allemaal mens, niet meer en niet minder. En daar delen we met elkaar het leven, de ontferming, de troost en de liefde van God, die ons nooit in de steek zal laten. 
Ik wens ons als gemeenschap, maar ook ieder persoonlijk een goed, mooi en verbonden (kerkelijk) jaar toe.

Met een hartelijke groet,

Bob Wijnbergen 

 

Startzondag 11 september

De afgelopen jaren konden we door Corona geen Startzondag organiseren. Gelukkig hebben we nu na de zomer wel die gelegenheid.

Daarom willen we op zondag 11 september met elkaar onze OGH Startzondag houden.

We beginnen met een viering, met pastor Anneke Kemper, en na de viering even koffiedrinken. Gewoon in onze eigen locatie bij Mediant. 
Aansluitend gaan we wandelen en gaan we met elkaar in gesprek rondom het Helmgras.
De Startzondag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Omdat er broodjes etc. besteld moet worden willen we graag weten hoeveel mensen er komen. De komende zondagen zal er een intekenlijst liggen na de viering. Maar u kunt zich ook bij mij opgeven, per mail naar: G.Looman@home.nl

Ik hoop dat we met veel mensen zijn, zodat we met elkaar een start kunnen maken voor een nieuw jaar.

Gerdien Looman

 

Collectedoelen september 2022

In de maand september collecteren we voor plaatselijke, landelijke en internationaal opererende goede doelen. Het gaat om de volgende: stichting Titané Molukken (4-9), Huis van Verhalen (11-9), Caritas Enschede (18-9) en Vluchtelingenwerk (25-9).

  • De Stichting Titané stelt zich tot doel de armoede op de Molukken te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. In het Moluks betekent Titané brug. Een belangrijk project is het helpen van kleine boeren met het verbeteren van nootmuskaat en kruidnagelteelt. 
  • Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het Huis van Verhalen is gevestigd in de Wijkvoorziening Prismare aan de Roomweg, in het hart van Roombeek. Het verhaal over de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals onze inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
  • Caritas Enschede is verbonden aan de parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden. Dit doen zij vaak in samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Zo zijn ze ook partner binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE).
  • Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.

 

Rooster vieringen september 2022

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  met koor Gaudete
04 september  Organist/pianist:   Gerrit Dogger  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Stichting Titané  
       
Zondag  Voorganger:  Pastor A. Kemper  Startzondag
11 september Organist/pianist: Martin Koning  
10.00 uur Doel 1e collecte: Huis van Verhalen  
       
Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen  
18 september Organist/pianist: Martin Koning   
10.00 uur Doel 1e collecte: Caritas Enschede  
       
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
25 september Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk Nederland  

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u hier vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind september 2022. Artikelen uiterlijk donderdag 29 september 2022 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.