Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #153 - 10 maart 2023
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

De Veertigdagentijd

Uit de raad, februari 2023

Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd

Collectedoelen maart 2023

Rooster vieringen maart 2023

​​​​​​​Volgende Nieuwsbrief

 

De Veertigdagentijd

40-dagentijd

In de Veertigdagentijd, of lijdenstijd, zijn we op weg naar Pasen. Met Pasen gedenken we het lijden van Jezus Christus, zijn sterven en we vieren zijn opstanding. Traditioneel is deze tijd daarom een tijd van vasten en inkeer. Een tijd van (zelf-)reflectie, van bewust eten of ontzeggen met het oog op het feest van Pasen.
Wij kennen in ons leven ook tijden dat het allemaal niet voor de wind gaat. Tijden waarin je op jezelf wordt teruggeworpen en alleen kan zijn met je zorgen, angsten, verdriet. 

Afgelopen week had ik een gesprek met iemand die zei, dat ze veel troost en steun heeft ervaren bij het gedicht ‘Voetstappen in het zand’. Een gedicht dat ook mij te binnen schiet als ik het even niet meer weet. De woorden geven ook mij troost en steun. Daarom wil ik het u niet onthouden.

‘Voetstappen in het zand’

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Ds. Bob Wijnbergen.

 

Uit de raad, februari 2023

In de raadsvergadering van 20 februari heeft de raad o.a. gesproken over de coronamaatregelen die nog gelden tijdens de vieringen.

De raad heeft het volgende besloten:
Alle corona maatregelen worden opgeheven. Wel blijven we gebruik maken van de glaasjes wijn tijdens de communie, de voorganger en raadslid gaan rond met brood en wijn.

 

Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd

Uit liefde voor jou is het thema van de 40-dagentijd- kalender van de PKN.
Dit is ook het thema voor de schikkingen in deze 40-dagentijd. Als basis voor de schikkingen in deze 40-dagentijd gebruiken we de takken van de kronkelhazelaar.
Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets gewijzigd en toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing. We gebruiken de suggesties uit de brochure van de PKN.

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd

2e zondag

 

Lezen Matteüs 17:1-9 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Op de berg
In stilte luisterend, biddend.
Drie profeten
Gevonden wijsheid.

 

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd

1e zondag

 

Lezen Matteüs 4:1-11 Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)

Als liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.

Kijk ook op de website van de OGH voor de volgende viermomenten in maart.

 

Collectedoelen maart 2023

In maart collecteren we tijdens onze vieringen voor plaatselijke, landelijke en internationale doelen, te weten: Stichting Titané Molukken, Caritas, Vluchtelingenwerk en Fonds bijzondere noden.
Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van de instelling is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

  • Zondag 5 maart collecteren we voor de Stichting Titané Molukken. De Stichting Titané stelt zich tot doel de armoede op de Molukken te bestrijden met aandacht voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. In het Moluks betekent Titané brug. Een belangrijk project is het helpen van kleine boeren met het verbeteren van nootmuskaat en kruidnagelteelt.
  • Zondag 12 maart is de collecte bestemd voor Caritas Enschede. Caritas Enschede is verbonden aan  de parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede. Vanouds is de PCI of Caritas bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden. Dit doen zij vaak in samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Zo zijn ze ook partner binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE).
  • Zondag 19 maart is de bijzondere collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
  • Zondag 26 maart is de opbrengst van de collecte bestemd voor het Fonds Bijzondere Noden. Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

 

Rooster vieringen maart 2023

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp 2e zondag 40-dagentijd
05 maart  Organist/pianist:   Martin Koning  
10.00 uur  Doel 1e collecte: Stichting Titané  
       
Zondag  Voorganger:  Ds. B. Wijnbergen 3e zondag 40-dagentijd
12 maart Organist/pianist: Jesse Meerman  
10.00 uur Doel 1e collecte: Caritas Enschede  
       
Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper 4e zondag 40-dagentijd
19 maart Organist/pianist: Gerard van Kempen   
10.00 uur Doel 1e collecte: Vluchtelingenwerk Nederland  
       
Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp 5e zondag 40-dagentijd
26 maart Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds Bijzondere Noden  

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2023. Artikelen uiterlijk donderdag 30 maart 2023 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.