Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.
 
 OGH Nieuwsbrief #158 - 1 september 2023
 
 
 

Deze Nieuwsbrief

Bezinningsdag OGH

Startzondag 10 september

Cokkie van Dijk overleden

Collectedoelen september 2023

Rooster vieringen september 2023

Vieringen zondag 10, 17 en 24 september

Lezing en debat: de verhouding tussen liturgie en theologie

​​​​​​​Volgende Nieuwsbrief

 

Bezinningsdag OGH

Op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 15.00 uur organiseer ik een bezinningsdag bij ons op de boerderij in Rekken. 
Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. 
Tevens is er tijd ingeruimd om gerriesglasmuseum te bezoeken. 
De onkosten voor deze dag zijn voor rekening van de OGH.

Oktober is de Rozenkransmaand, dat bracht mij op het thema: Maria. Welke betekenis heeft zij in de bijbel, welke betekenis heeft zij in onze tijd? Welke betekenis heeft zij voor ons persoonlijk. Op verschillende manieren komt Maria aan ons voorbij op deze zaterdag.

bezinningsdag

Tijdens de vieringen in de OGH ligt er een inschrijflijst klaar. Er kunnen maximaal 10 personen aan deelnemen. Bij meer opgaves wordt er een 2e dag gepland.

Hartelijke groeten,
Gerrie Slütter-Peterkamp

 

Startzondag 10 september

10 september is de Startzondag. Graag nodigt de Raad van de OGH u uit om op 10 september na de viering te blijven voor een gezamenlijke koffie.

Daarna gaan we een informele activiteit doen in de buurt van het Theater van Mediant. Waarna we afsluiten met een lunch.

Het inschrijfformulier hiervoor zal vanaf half augustus na de viering liggen. Graag weten we hoeveel mensen er komen, i.v.m. de lunch.

 

Cokkie van Dijk overleden

Op 9 juli 2023 is Cokkie van Dijk-Slawik overleden. Zij is 90 jaar geworden.
Cokkie was de weduwe van Paul van Dijk.
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Meer info op de pagina van mensenlinq.nl

 

Collectedoelen september 2023

De collectedoelen voor september worden zo spoedig mogelijk op de website van de OGH vermeld.

 

Rooster vieringen september 2023

Zondag Voorganger: Mevr. G. Slütter-Peterkamp  
03 september  Organist/pianist:   Gerard van Kempen  
10.00 uur  Doel 1e collecte:    
       
Zondag  Voorganger:  Pastor F. Beuger Startzondag
10 september Organist/pianist: Gerrit Dogger  
10.00 uur Doel 1e collecte:    
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
17 september Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte:    
       
Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger  
24 september Organist/pianist: Gerrit Dogger   
10.00 uur Doel 1e collecte:    

 

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

 

Vieringen zondag 10, 17 en 24 september

 

Zondag 10 september: Startzondag

EERSTE LEZING: Ezechiël 33, 7-11

TWEEDE LEZING: Romeinen 12, 9-21

EVANGELIE: Mattheüs 18, 15-20

10 septemberVandaag, op startzondag, staat in het evangelie de kracht van de gemeenschap centraal. We horen Jezus zeggen: waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. En daar zit een grote bemoediging in. De kracht van de gemeenschap doet zich allereerst gelden als er problemen zijn. Dat geldt op allerlei gebied, en ook in de kerk. Maar het speelt overal en iedereen van ons weet dat: in je gezin of relatie, in de familie. Als er problemen zijn of conflicten, dan blijkt pas wat de kracht van de onderlinge band is, of die het houdt, of je het uithoudt met elkaar. En dat dus ook in de kerk, de gemeenschap van de Heer.

De kracht van de gemeenschap blijkt in het gewone alledaagse omgaan met elkaar. Is daar ruimte om het over wezenlijke dingen te hebben, of houden we het liever vriendelijk en oppervlakkig? Is er een klimaat van veiligheid, van echte betrokkenheid op elkaar?

Waar twee of drie bijeen zijn, … daar begint het mee. Als er maar twee mensen zijn, die dat goede nieuws met elkaar delen, en ze halen er een derde bij, dan is er al kerk, dan ontstaat al gemeenschap. Dan is er een patroon gevormd, dat zich eindeloos kan herhalen, delen en vermenigvuldigen. Dat is het mechanisme van de kerk, van de uitdijende gemeenschap, en dat is wereldwijd gaande tot op vandaag.

Wanneer twee mensen samen zijn en er komt een derde bij, dan zien we het evangelie aan het werk. De boodschap van leven, van vrijheid, van Gods genadige liefde, wordt gedeeld en vermenigvuldigd. Aanstekelijk. Het lopend vuurtje van de Geest. Dát is de bemoediging die er van deze uitspraak uitgaat. Ik ben erbij, zegt Jezus.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Zondag 17 september

EERSTE LEZING: Exodus 32, 7-14

TWEEDE LEZING: Romeinen 14, 5b-12

EVANGELIE: Mattheüs 18, 21-35

17 septemberPetrus kwam bij Jezus met een vraag: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Ik mag hem wel, die Petrus. En volgens mij ben ik niet de enige. Als je aan mensen vraagt in welke persoon in de Bijbel zij zich het meest herkennen dan valt heel vaak de naam van deze Simon Petrus. Hoe komt dat nou? Ik vermoed dat ik het wel weet. Als er iemand is in de Bijbel die de ene blunder na de andere maakt, dan is het deze Petrus wel. En toch gaan die blunders van Petrus gepaard met een spontaan geloofsleven. En dat spreekt mensen aan.

Petrus is niet de superchristen bij wie nooit iets fout gaat. Hij is geen perfecte gelovige wiens relatie met God altijd top is en die elke verleiding tot zonde in de kracht van de Geest weet te weerstaan. Zulke christenen kunnen jou het gevoel geven dat een stabiel geestelijk geloofsleven voor jou toch niet haalbaar zal zijn. Nou, geef me dan die Petrus maar. Je ziet bij Petrus wat je ook vaak bij je eigen karaktertrekken ziet: wat je kracht is, is ook je zwakte. Je spontaniteit is op zich een mooie eigenschap, maar het kan er ook de oorzaak van zijn dat je er te veel uitflapt. Nou, dat spontane, impulsieve maakt hem zo heerlijk herkenbaar en we zien dat bij Petrus duidelijk meer dan bij de andere apostelen.

Jezus vertelt een gelijkenis. Weet je hoe het in Mijn Koninkrijk toegaat? Ik zal het je vertellen. Een slaaf had een enorme schuld opgebouwd. Een mensenleven zou te kort zijn om het bedrag weer bij elkaar te verdienen, zoveel. Zijn meester zag maar één mogelijkheid om zijn vermogen terug te krijgen. De slaaf, zijn vrouw en kinderen en al hun bezittingen verkopen. De slaaf buigt zich diep in het stof. Hij smeekt om uitstel. Hoewel hij onmogelijk in staat is om het bedrag terug te betalen belooft hij er alles aan te doen om zijn schuld af te lossen. En dan het wonderlijke: de meester krijgt medelijden en scheldt hem de schuld kwijt.

Zo gaat het in het Koninkrijk. Zo is onze God. Zo met ontferming bewogen. Letterlijk betekent ontferming zoiets als ‘pijn in de buik hebben’. God is een God van vergeving die ontelbaar keren vergeeft. Een God die je nieuwe kansen geeft, een nieuwe start. Als Jezus zijn opdracht samenvat zegt Hij dit: Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Jezus komst naar de aarde heeft alles te maken met dat vaderhart van God dat klopt voor iedereen die hopeloos in de schuld bij Hem staat.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Zondag 24 september

EERSTE LEZING: Jona 3, 10-4,11

TWEEDE LEZING: Filippenzen 1, 21-27

EVANGELIE: Mattheüs 20, 1-16

24 septemberVandaag horen we in het evangelie dat het hemels koninkrijk lijkt op een man, die een wijngaard had. En die man had dringend personeel nodig. Want het was tijd voor de oogst. Tijdens het seizoen had een wijnboer veel dagloners nodig. De druiven moesten worden geoogst. Ze moesten worden geperst. En de wijnvaten moesten worden gevuld. Werk genoeg dus. Hij gaat daarom vroeg naar de markt. Zes uur in de ochtend, als de zon net op is. Als je werk zocht, ging je naar de markt om daar je diensten aan te bieden. En als je arbeiders zocht, zocht je dus daar. De markt was een soort uitzendbureau. Daar werden de contracten gesloten. De man huurt iedereen die hij maar kan krijgen. En hij maakt een afspraak: een denarie per dag. Daarvan kon je je gezin ruim te eten geven. Het was dus goed betaald. De arbeiders zullen tevreden zijn. Een dag hard werken, maar de beloning is er dan ook naar.

Ze gaan dus aan het werk. Hun vooruitzicht is prachtig. Straks krijgen ze loon naar werken. De man heeft echter niet genoeg aan die vroege vogels. En dus gaat hij om negen uur weer naar de markt. Daar zijn weer dagloners aangekomen. Ook die huurt hij. Zo gaat het ook om twaalf uur en om drie uur 's middags. Het werk moet af. Dus hij huurt iedereen die hij krijgen kan. Maar dan gebeurt er iets geks in het verhaal: want een uur voor het eind van de werkdag gaat de man nogmaals naar de markt. Dat is niet normaal. Voor dat uurtje huur je geen arbeiders meer. De man uit ons verhaal doet dat echter wel. Hij gaat vlak voor sluitingstijd nogmaals naar de markt. En vindt daar weer mensen. Zijn vraag klinkt verwijtend: Wat staan jullie hier nog? Aan het eind van de dag?

En dan huurt hij de arbeiders niet, omdat hij ze nodig heeft. Hij huurt ze, omdat zij het nodig hebben. Zij zijn uiteindelijk nog naar de markt gekomen. Omdat ze toch geld nodig hebben. De honger knaagt. Voor een uurtje heeft de heer in feite niets aan deze luie arbeiders. En toch huurt hij ze. Hij is gericht op de arbeiders en op hun welzijn. Hij wil ze graag aan het geld helpen, dat ze nodig hebben. Voor dat ene uurtje werk had hij ze net zo goed kunnen laten staan. Maar hij laat ze aan het werk gaan. Omdat zij het nodig hebben.

De les voor ons is duidelijk: we moeten niet jaloers zijn op mensen, die later tot geloof komen. En dus eerst van het leven hebben genoten. Zoals wij er dan tenminste tegenaan kijken. We moeten ook niet jaloers zijn op mensen, die de kantjes ervan aflopen. Maar straks waarschijnlijk net zo goed als wij in de hemel zullen komen. Jaloezie is verkeerd, want dan eindig je toch nog als laatste. Jezus geeft aan: Gods genade is niet te berekenen volgens menselijke maatstaven. Het gaat alle proporties te buiten. Gods genade is oneindig overvloedig. Als je je leven verbindt aan Jezus, krijg je zo ontzettend veel. Daar kun je gewoon niet bij met je kleine menselijke verstand.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.

 

Lezing en debat: de verhouding tussen liturgie en theologie

lezing en debatOp donderdag 5 oktober 2023 om 19:30 uur wordt een lezing en aansluitend debat gehouden in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen over de verhouding tussen liturgie en theologie.

Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door dr. Johan te Velde O.S.B.

Johan te Velde (Stadskanaal 1954) studeerde in de zeventiger jaren theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Zijn doctoraalscriptie was gewijd aan het liturgiebegrip in de Summa van Thomas van Aquino. In 1981 werd hij benoemd in het pastoraat in Assen. Op 20 november 1982 ontving hij de priesterwijding. Op 3 september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem.

Theologie heeft betrekking op het spreken over God, terwijl we tijdens de liturgie tot God spreken. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat zou de nadruk moeten zijn: het spreken over God of het spreken tot God, bij de theologie of bij de liturgie?

De Twentse School voor Theologie wil een thuis bieden voor hen die zich met theologie bezighouden. Ze beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de Twentse gemeenschap op het gebied van religie, levensbeschouwing en geschiedenis. De Twentse School voor Theologie wil een gemeenschap zijn die zichzelf in aanraking brengt met de bronnen van ons denken en in het bijzonder de christelijke theologie.

Kosten van deze bijeenkomst:

- regulier: € 15
- vroegboek-korting: € 10
- student: € 5

Aanmelden kan via https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-de-verhouding-tussen-liturgie-en-theologie/

Voor meer informatie: www.twentseschoolvoortheologie.nl.

 

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind september 2023. Artikelen uiterlijk donderdag 28 september 2023 sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.
Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de website van de OGH.