In de OGH nieuwsbrief van januari heb ik u gevraagd (een deel van) uw kerkbijdrage 2022 rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de OGH. De reden daarvoor was dat we in 2022 geen financiële bijdrage meer krijgen van onze beide moederkerken St Jacobus de Meerdere en Protestantse Gemeente Enschede.

In de afgelopen weken heb ik als penningmeester al een vijftiental donaties mogen ontvangen waarbij sommige kerkleden kiezen voor een periodieke betaling en anderen een bedrag ineens overmaken. Beide vormen zijn natuurlijk van harte welkom. Het geld wordt gebruikt om de kosten van de zondagse OGH vieringen te kunnen betalen en onze OGH financieel gezond te houden.

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt maar dit nog wel willen doen dan kunt u uw OGH-bijdrage overmaken naar banknummer:

NL43 INGB 0664 9791 57
ten name van STG MAT BEHEER OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP HELMERHOEK.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

René ten Thij, Penningmeester.