De werkgroep Werelddiaconaat wil de betrokkenheid van de leden van de geloofsgemeenschap bij vraagstukken van vrede en gerechtigheid tussen landen en volken stimuleren.

De werkgroep vraagt aandacht voor diverse landelijke acties m.n. de Vastenactie. Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), Solidaridad. Andere activiteiten komen voort uit plaatselijke groepen m.n. de stedelijke ZWO commissie, de DMOV (Dekenale Missie- Ontwikkeling en Vrede-) groep en de MOV- groep Enschede Zuid.

Daarnaast zijn er incidentele contacten met andere plaatselijke organisaties zoals Amnesty International, IKV, Dorkas en Melania.

De werkgroep probeert haar doel te bereiken door middel van informatie via het infobulletin, via het publicatiebord en door middel van mededelingen tijdens de vieringen.

De landelijk beschikbare folders worden vanuit de werkgroep uitgereikt aan de kerkgangers.

Incidenteel vindt er ook een schrijfactie plaats, voor bijvoorbeeld Amnesty International.

In de adventstijd is er een verkoop van (niet algemeen verkrijgbare) artikelen uit / ten behoeve van ontwikkelingslanden zoals Missiekalenders en Sowetokaarsen.

De contactgegevens van deze werkgroep vindt u op de pagina 'Coördinatoren werkgroepen'.