Gemeenteleden bijeenkomst 12 december

De raad OGH nodigt alle betrokkenen van de OGH uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst na afloop van de viering.
Op 4 november heeft een deel van de raad OGH overleg gehad met het moderamen PGE.
Eén van de onderwerpen die avond was de samenwerking tussen PGE en de OGH.
In de OGH raadsvergadering van 22 november heeft de delegatie van de OGH raad verslag gedaan van de bijeenkomst en besproken welke standpunten we kunnen gaan innemen.
Tijdens de gemeenteleden bijeenkomst wil de raad OGH de gemeente hierin meenemen. Wij willen een overzicht geven vanwaar we komen, de huidige situatie schetsen en wat de toekomstige situatie kan zijn.

Coronamaatregelen

N.a.v. de corona maatregelen heeft de RKK het advies gegeven om na 17.00 uur geen viering te gaan houden (ook niet op Kerstavond). Dit advies wordt besproken in de raad en we gaan de mogelijke opties uitwerken van de Kerstavondviering. De keuze die gemaakt wordt gaan we communiceren via de nieuwsbrief OGH.

Gezien de aanscherpingen van de corona maatregelen is het protocol OGH vieringen ook aangepast.