EERSTE PAASDAG

EERSTE LEZING: Jesaja 25, 6-9
TWEEDE LEZING: Colossenzen 3, 1-4
EVANGELIE: Johannes 20, 1-18

PasenAl die Paasliederen die we gaan zingen barsten van voorjaarsvreugde! Jezus is opgestaan, Halleluja. Wat lezen we vandaag? ‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was’. Het is donker, pikkedonker. Nou ja, het eerste ochtendgloren was al zichtbaar. En toen was er ook direct actie. Het was Joden ontraden, zo niet verboden, om tijdens het nachtelijk duister op weg te zijn. In een van de rabbijnse geschriften staat letterlijk: “Wie zich voor het kraaien van de haan op weg begeeft, zijn bloed komt op zijn eigen hoofd (hij moet zelf de gevolgen daarvan dragen).” Dus hoe graag de volgelingen van Jezus ook bij zijn graf wilden zijn, ze moesten wachten tot het eerste licht zichtbaar was. Donker was het dus nog. Nog bijna helemaal donker. En donker was het allang. De droom rondom Jezus was vervlogen. De idealen waren gekruisigd en begraven. Het Rijk van God heeft zijn definitieve einde gekregen in de dood en ondergang van Jezus. We zijn overgeleverd aan de Romeinse overheersing en de zware lasten van de geestelijke leiders. Donker, uitzichtloos, geen perspectief.

Eén vrouw kan het niet schelen of ze het donker nu thuis in haar eentje meemaakt, of huilend bij zijn graf. Maria Magdalena had een leven vol donkerheid achter de rug. Geplaagd, bezeten door demonen heeft ze Jezus ontmoet en Hij heeft bij haar de duisternis verdreven. Maria Magdalena staat met haar neus op de grootste en meest revolutionaire gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, een gebeurtenis die de wereld voorgoed zou veranderen, en ze ziet het niet. Het is nog te donker voor haar. En het wordt nog donkerder, het daglicht trekt zich volkomen terug. Nu hebben ze het lichaam van Jezus ook nog eens weggehaald uit het graf. Haar wereld was al ingestort en stort nu nog verder in. Ze licht Petrus en Johannes in. Als zij weer weg zijn, blijft Maria in al haar donkerheid bij het lege graf staan.

Uiteindelijk overwint de vreugde, de levensenergie, de gedachte dat de dood niet het laatste woord heeft. Uiteindelijk heeft die hemelse levenskracht van Jezus miljoenen mensen geïnspireerd, ook ons, tot op de dag van vandaag.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.