In juli collecteren we tijdens onze vieringen voor Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, het Huis van Verhalen, het Fonds Bijzondere Noden en de Voedselbank.
Onderstaand een korte uitleg wat de doelstelling van deze plaatselijke en landelijke instellingen is. Mocht u meer willen weten dan vindt u op de websites van de genoemde instellingen uitgebreide informatie.

 • Zondag 2 juli collecteren we voor Stichting Leergeld.
  Stichting Leergeld Enschede maakt het voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben. Vergoed worden zaken als een fiets, computer, schooltas, of gymkleding. Ook worden kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek vergoed.
 • Zondag 9 juli is de collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland.
  Vluchtelingenwerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Ze doen dat met een netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land.
 • Zondag 16 juli is de bijzondere collecte bestemd voor het Huis van Verhalen.
  Het Huis van Verhalen is een ontmoetingsplek in de Enschedese wijk Roombeek waar verhalen centraal staan. Het verhaal van de vuurwerkramp wordt verteld tijdens activiteiten zoals inloopmiddagen en maandelijkse rondleidingen.
 • Zondag 23 juli is de collecte voor het Fonds Bijzondere Noden.
  Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.
 • Zondag 30 juli zamelen we geld in voor de Voedselbank.
  De Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Op verzoek van professionele hulpverleners helpen zij in de regio Enschede Haaksbergen ongeveer 550 huishoudens met het tijdelijk verstrekken van gratis voedselpakketten.