De collectedoelen voor september worden zo spoedig mogelijk op de website van de OGH vermeld.

03-9 Huis van Verhalen
10-9 Caritas 
17-9 Vluchtelingenwerk
24-9 Voedselbank