Het Kerkelijk bureau is voor het goed functioneren van de OGH onontbeerlijk. Het bureau registreert veranderingen in gezinssituaties, bijv. verhuizing, geboorte, doopaanvraag en overlijden. Enkele jaren geleden werden de meeste veranderingen door de gemeente doorgegeven, maar door de wet op de persoonsregistratie is dit niet meer het geval. Daarom is het van groot belang dat u alle mutaties doorgeeft aan ons kerkelijk bureau en/of het kerkgenootschap waar u lid van bent.

Contactgegevens van het Kerkelijk bureau van de OGH vindt u op de pagina 'Raadsleden, Kerkelijk bureau en Communicatie'.