zondag 24 juliIn het evangelie van vandaag horen we dat Jezus aan het bidden is. Toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen: 'Heer, leer ons om te bidden.

Heer, leer ons bidden! Leer ons zo bidden als U! Maak ons uw levensgeheim bekend. Laat ons delen in uw kracht en uw energie. Want dat merkte de leerling aan Jezus. Dat bidden Hem kracht gaf. Dat Jezus energie putte uit het gebed. Dat Jezus er helemaal door werd opgeladen. Ik ben ervan overtuigd dat dit zat in de relatie die Jezus had met God. Jezus’ omgang met God werd gekenmerkt door een grote mate van intimiteit. Dat blijkt vooral uit de wijze waarop Hij God aanspreekt. Met Abba, Pappa. Heel vertrouwd, heel intiem, heel close.

Bidden is bij God geborgenheid vinden en bij Hem tot rust komen. Bij Hem op adem komen. Bidden is bij Vader op schoot kruipen en alles even loslaten. Jezelf verliezen in het samenzijn met je Heer. Bidden is vertrouwelijkheid met God. Bidden. God wacht erop dat we eens even stoppen met rennen en draven. Om stil te staan bij Hém. Dat er momenten zijn waarop alles even wegvalt. Dat er niets anders is dan alleen Hij en jij samen.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.