EERSTE LEZING: Exodus 32, 7-14

TWEEDE LEZING: Romeinen 14, 5b-12

EVANGELIE: Mattheüs 18, 21-35

 

17 septemberPetrus kwam bij Jezus met een vraag: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Ik mag hem wel, die Petrus. En volgens mij ben ik niet de enige. Als je aan mensen vraagt in welke persoon in de Bijbel zij zich het meest herkennen dan valt heel vaak de naam van deze Simon Petrus. Hoe komt dat nou? Ik vermoed dat ik het wel weet. Als er iemand is in de Bijbel die de ene blunder na de andere maakt, dan is het deze Petrus wel. En toch gaan die blunders van Petrus gepaard met een spontaan geloofsleven. En dat spreekt mensen aan.

Petrus is niet de superchristen bij wie nooit iets fout gaat. Hij is geen perfecte gelovige wiens relatie met God altijd top is en die elke verleiding tot zonde in de kracht van de Geest weet te weerstaan. Zulke christenen kunnen jou het gevoel geven dat een stabiel geestelijk geloofsleven voor jou toch niet haalbaar zal zijn. Nou, geef me dan die Petrus maar. Je ziet bij Petrus wat je ook vaak bij je eigen karaktertrekken ziet: wat je kracht is, is ook je zwakte. Je spontaniteit is op zich een mooie eigenschap, maar het kan er ook de oorzaak van zijn dat je er te veel uitflapt. Nou, dat spontane, impulsieve maakt hem zo heerlijk herkenbaar en we zien dat bij Petrus duidelijk meer dan bij de andere apostelen.

Jezus vertelt een gelijkenis. Weet je hoe het in Mijn Koninkrijk toegaat? Ik zal het je vertellen. Een slaaf had een enorme schuld opgebouwd. Een mensenleven zou te kort zijn om het bedrag weer bij elkaar te verdienen, zoveel. Zijn meester zag maar één mogelijkheid om zijn vermogen terug te krijgen. De slaaf, zijn vrouw en kinderen en al hun bezittingen verkopen. De slaaf buigt zich diep in het stof. Hij smeekt om uitstel. Hoewel hij onmogelijk in staat is om het bedrag terug te betalen belooft hij er alles aan te doen om zijn schuld af te lossen. En dan het wonderlijke: de meester krijgt medelijden en scheldt hem de schuld kwijt.

Zo gaat het in het Koninkrijk. Zo is onze God. Zo met ontferming bewogen. Letterlijk betekent ontferming zoiets als ‘pijn in de buik hebben’. God is een God van vergeving die ontelbaar keren vergeeft. Een God die je nieuwe kansen geeft, een nieuwe start. Als Jezus zijn opdracht samenvat zegt Hij dit: Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Jezus komst naar de aarde heeft alles te maken met dat vaderhart van God dat klopt voor iedereen die hopeloos in de schuld bij Hem staat.

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger.