Eind december heb ik als penningmeester de collecte opbrengsten van het tweede halfjaar overgemaakt aan de diverse instellingen waar we voor gecollecteerd hebben tijdens de vieringen in 2023.
In totaal heb ik in 2023 ruim 2.300 euro overgemaakt naar de onderstaande instellingen:

De Wonne

305 euro

Voedselbank Enschede-Haaksbergen

320 euro

Fonds Bijzonder Noden

250 euro

Inter-parochiële Caritas

260 euro

Stichting Leergeld

210 euro

Oecumenisch City Pastoraat

275 euro

Stichting Titané Molukken

205 euro

Vluchtelingenwerk Nederland

280 euro

Huis van Verhalen

235 euro

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

René ten Thij