De Bloemengroep maakt in de 40 dagentijd een symbolische schikking. Er wordt gebruik gemaakt van berkenstammetjes, dik, dun en met het aantal stammetjes. Iedere week een andere opstelling. Voor iedere week is er ook een korte tekst bij.

1e zondag

Voor de 40 dagen die Jezus doorbrengt in de woestijn kunnen symbolisch gezien de 40 stammetjes een "brug" slaan naar het nieuwe verbond tussen God en de mensen, een overgang van de oude naar de nieuwe tijd. 

1e zondag 40-dagentijd

 

2e zondag

Deze 3 stammetjes staan symbool voor de ontmoeting op de berg van Jezus, Mozes en Elia.
Onder de bremstruik beklaagt Elia zich.

2e zondag 40-dagentijd

 

3e zondag

De woede van Jezus die ontstaat als hij in de tempel komt, is terug te brengen op de 10 geboden van het verbond door God aan Moses gegeven. Houdt de sabbat in ere is het 4e verbond.

3e zondag 40-dagentijd

 

4e zondag

In het midden liggen bloembollen, waarvan de diepere betekenis het wonder van het groeien nog niet zichtbaar zijn.

4e zondag 40 dagentijd

 

5e zondag

De berkentakken staan voor een menigte die luistert naar Jezus. De gebroken korenaren, de zwarte aarde en de graankorrels op die aarde drukken lijden, sterven en een nieuw leven uit.
De kerntekst  die hierbij hoort staat in Johannes 12 vers 20-33 en luidt:
“Ik verzeker u een graankorrel blijft een graankorrel als hij niet in de aarde valt en sterft. Maar als hij sterft brengt hij veel vruchten voort”.

5e zondag 40-dagentijd

 

 

Palmpasen

Bij de intocht van Jezus, een weg bedekt met palmtakken.

Palmpasen

 

Witte Donderdag

De voetwassing. De 12 stammetjes verbeelden de 12 leerlingen. 

Witte Donderdag

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

 

Pasen

Pasen
  Pasen